Kaymakamlıkta Nasıl Sorular Sorulur

  • 07 Kasım 2016
  • 3.642 kez görüntülendi.
Kaymakamlıkta Nasıl Sorular Sorulur

Soru 1: Bilim ve sanat ödüllerinin verileceği salon hıncahınç; doluydu, ……… ……………………………………………………………………… çoğunu üst düzey katılımcıların oluşturduğu bu salonda sunuculuk yapma ayrıcalığından dolayı çok mutluydum, içim içime sığmıyordu.

Parçada boş bırakılan yere, anlamı pekiştirecek uygun bir deyim getirerek birinci cümleyi tamamlayınız. (Boşluğa getirilen ifadenin anlamsal uygunluğu 1,5 puan; cümleyle dil bilgisel uyumu 0,5 puan)(Toplam 2 puan)

Cevap:

•iğne atılsa yere düşmezdi.

Alternatif diger cevaplar:

• iğne atsan yere düşmezdi.
• iğne atsanız yere düşmezdi.
• Mahşer gibiydi.
• Mahşere donmüştü

Kabul edilmeyen cevaplar:

• Bayram yeri gibiydi.
• Kalabalıktan geçilmiyordu.
• Elini atsan birine değiyordu.
• Köy meydanı gibiydi.
• Savaş alanı gibiydi.
• Göz gözü görmüyordu.

Not: Deyim niteliğinde olmayan cevaplar kabul edilmeyecektir.

Soru 2 : Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükumetinin imzaladığı antlaşmalardan dördünü yazınız.
Cevap:

• Gümrü Antlaşması
• Afganistan ile Dostluk Antlaşması
• Moskova Antlaşması (Türkiye-Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması)
• Kars Antlaşması (Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Arasinda Dostluk Antlaşması)
• Ankara Antlaşması (1921)
• Ukrayna ile Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması

Soru 3: Türkiye’de ilk büyük devalüasyonun gerekleştirildiği yılı yazınız.

Cevap:

• 1946

Soru 4 : Cocuğu, imzacı devlet tarafından oldürülmüş bir annenin Avrupa insan Hakları Mahkemesine yapacağı başvuruda sahip olduğu mağduriyet statüsünü yazınız.

Cevap:

• Dolaylı Mağduriyet

Alternatif diger cevap:

• Dolaylı Mağdur

Soru 5 : 1982 Anayasası’na göre, tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisini doğrudan toplantıya çagırma yetkisine sahip olanları yazınız.


Cevap:

• Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı I Meclis başkanı
• Cumhurbaşkanı

Soru 6 : Sermayesinin tamamı devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüne ne ad verildiğini yazınız .

Cevap:

• iktisadi devlet teşekkülü Kabul edil meyen cevaplar:
• Devlet teşekkülü
• Kamu iktisadi teşebbüsü
• KiT
• Müessese
• iştirak
• Bağlı ortaklık

Soru 7 : Türkiye’de kamu yönetimi, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasına göre örgütlenir. Bu şekilde örgütlenen kamu yönetimi görünürde parçalı bir nitelik gösterir ancak idarenin bütünlüğü ana ilkedir.

Buna göre, idarenin bütünlülgünü sağlamaya yönelik hukuki araçları yazınız .


Cevap:

• Hiyerarşi
• idari vesayet

Soru 8 : 6360 Say1h On Dort ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilde Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degişiklik Yapılmasma Dair Kanun’un ilgili hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’deki yerel yönetim birimlerinin sayısının kaç olduğunu ilgili boşluklara yazınız.

• Büyükşehir belediyesi -7 ……….
• il belediyesi -7 ……….
• il özel idaresi -7 ……….

Cevap:
• Büyükşehir belediyesi -7 30 (Otuz)
• il belediyesi -7 51 (Elli bir)
• il özel idaresi -7 51 (Elli bir)

Soru 9 : Servet, gelir, yatırım miktarı, sermaye miktarı, borç stoku ve bütçe açığı değişkenlerinden akım değişken olanları yazınız.


Cevap:

• Gelir
• Yatırım miktan
• Butçe açığı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ