Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Alacak

 • 16 Aralık 2016
 • 1.823 kez görüntülendi.
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Alacak

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na Giriş Sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. derece Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere 3 adet denetim elemanı alınacaktır. Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grubunda istihdam edilecektir.

1 – BAŞVURU ŞARTLARI

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihi ve daha sonraki doğumlular başvurabilecektir),
 3. c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmak,

 1. d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinde KPSSP39 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 2. e) ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden biri).

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.

Başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek 60 aday Yazılı Sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 – SINAV ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Giriş sınavı, klasik usulde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Yazılı Sınav aşağıda yer alan konulardan yapılacaktır.

1) Hukuk

– İdare Hukuku (Genel Hükümler)

– Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri)

– Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)

– Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

– Ticaret Hukuku (Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku)

2) İktisat

– Mikro İktisat,

– Makro İktisat

– Türkiye Ekonomisi,

– Uluslararası İktisat,

– Para-Banka

3) Muhasebe

– Genel Muhasebe

– Şirketler Muhasebesi

– Maliyet Muhasebesi

– Mali Tablolar Analizi

4) Maliye

–   Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı)

– Maliye Politikası

5) İşletme, Finans ve Finans Matematiği

– Temel İşletme Kavramları

– İşletme Finansmanı

– Finansal Matematik

– İşletme ve Finans Yönetimi,

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların;

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

3 – SINAV YERİ VE SAATİ

 1. a) Yazılı Sınav, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulv. No: 36 Emek/ANKARA adresinde (Müsteşarlık binası) gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri 4 Ocak 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Adaylık Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle Yazılı Sınava katılabilecektir.

 1. b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

4 – BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 21 Aralık 2016 tarihinden 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5 – SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş Sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil olarak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

6 – BİLGİ ALMA

Sınav hakkında detaylı bilgi aşağıda yer alan adres ve telefon numaralarından temin edilebilir.

Adres                      :  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, İnönü Bulvarı No: 36 Hazine Binası Kat: 8  06510 Emek/ANKARA

İnternet sayfası       :  http://www.hazine.gov.tr (İnsan Kaynakları sayfası)

Telefon numaraları  :  (312) 204 67 11 – 204 67 12

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Ahmet dedi ki:

  Bu ne Arkadaş 3 Kişilik alım mı olurmuş. Dalga mı geçiyorlar bizimle

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İstanbul Evden Eve Nakliyat Hizmeti veren en iyi şirketler. kütahya evden eve nakliyat bakırköy evden eve nakliyat gebze evden eve nakliyat esenler evden eve nakliyat ofis taşımacılığı şişli evden eve nakliyat