Milli Savunma Bakanlığı Bilişim Personeli Alacak

  • 01 Aralık 2016
  • 515 kez görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı Bilişim Personeli Alacak

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLESMELİ BİLİSİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU
Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Baskanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluslarının Büyük Ölçekli Bilgi İslem Birimlerinde Sözlesmeli Bilisim Personeli İstihdamına İliskin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçeklestirilecek yazılı/sözlü sınav basarı sırasına göre toplam
30 (otuz) adet Sözlesmeli Bilisim Personeli alınacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Basvuru sartlarını tasımadığı anlasılan ve bu suretle islemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Millî Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

I- BASVURU SARTLARI
A-GENEL SARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen sartları tasımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmis yurt dısındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dısında kalan dört yıllık fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmis yurt dısındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözlesme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için basvurabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve gelistirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücretinin iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (bes) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilisim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözlesmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle isçi statüsünde bilisim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.
f) Güvenlik sorusturması ve Arsiv Arastırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda basarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemis veya askerlik çağına gelmis ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıs veya muaf veya ertelenmis ya da yedek sınıfa geçirilmis olmak.
h) Esnek çalısma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

B-ÖZEL SARTLAR
1. Kıdemli Proje Yönetim Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 4 Katı)
a) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) En az 5 (bes) yıl proje yöneticisi olarak is tecrübesine sahip olmak, bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalısmıs olduğunu belgelemek,

Tercihen:
a) İs süreçleri yönetimi konusunda eğitim katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
b) Yazılım süreçleri ve yasam döngüleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Sistem ve yazılım mimari yapıları ve tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Teknik sartname hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol asamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
f) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

2. Teknik Sartname Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 2 Katı) En az 3 (üç) yıl bilisim projelerinde teknik sartname hazırlama konusunda is tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.

Tercihen:
a) Yazılım süreçleri ve yasam döngüleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Donanım ve yazılım mimarileri ve tasarımı, planlaması konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d)Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

3. Veri Tabanı Uzmanı (2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 2 Katı) Orta ve büyük ölçekli bilgi islem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalısmıs olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Oracle Certified Professional (OCP) sertifikasına sahip olmak,
b) MS SQL Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalısan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmis olmak,
ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme islemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve is sürekliliği politikalarını hazırlamıs ve yürütmüs olmak,
d) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Veri tabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
g) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,
ı) İs zekâsı çözümleri, Veri Ambarı (Data Warehouse) ve ETL (Extract, Transform and Load) süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
i) PostgreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

4. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (4 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 3 Katı) Java teknolojileri (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) konusunda az 5 (bes) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
b) Web servis gelistirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
c) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod gelistirmek ve projelerinde kullanmıs olmak,
ç) SOA teknolojileri ile gelistirilmis en az bir projede yazılım altyapı uzmanı/yazılım mimari tasarımcısı olarak çalısmıs olmak,
d) Multithread uygulama gelistirme ve tasarlama deneyimine sahip olmak,
e) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Temel iliskisel veri tabanı islemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Windows ve Linux isletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
ğ) Entegre gelistirme ortamları (IntelliJIDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (Jasper Reports, vb.) ile yazılım gelistirme ve test deneyimine sahip olmak,
h) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama gelistirmis olmak,
ı) Grafik arayüz teknikleri (Struts, Spring, JSF 2.x, vb.),sürüm otomasyon ve kontrol araçları (ANT, Maven, SubVersion, vb.), ünite test araçları (JUnit, Needle, JMock, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports,vb.) ile yazılım gelistirme ve test deneyimine sahip olmak,
i) Fussion, Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
j) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
k) Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,
l) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım gelistirme ve test deneyimine sahip olmak,
m) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
5. Java Yazılım Uzmanı (6 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 2 Katı) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hâkim olmak,
b) Sürekli entegrasyon araçları (Teamcity, CruiseControl,vb.), proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım gelistirme ve test deneyimine sahip olmak,
c) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından (Java SE, Java EE) herhangi birine sahip olmak,
ç) Web servis gelistirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
d) JSP, JSF ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak, hibernate ile kod gelistirmek ve projelerinde kullanmıs olmak,
e) SOA teknolojileri ile gelistirilmis en az bir projede çalısmıs olmak,
f) Multithread uygulama gelistirme deneyimine sahip olmak,
g) XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Temel iliskisel veri tabanı islemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Windows ve Linux isletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
ı) Entegre gelistirme ortamları (IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans, vb.), grafik arayüz teknikleri (Struts Spring, JSF 2.x, vb.), raporlama yazılımları (JasperReports, vb.) ile yazılım gelistirme ve test deneyimine sahip olmak,
i) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache uygulama sunucularından en az birinde uygulama gelistirmis olmak.
j) Fussion, Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
k) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
l) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

6. Örün (web) Yazılım Gelistirme Uzmanı (5 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 2 Katı)
a) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) En az 3 (üç) yıl yazılım gelistirme projelerinde görev yapmıs olmak,
c) ASP.NET üzerinde gerçeklestirilen kurumsal projelerde en az 3 (üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım gelistirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
b) Konfigürasyon/Değisiklik Yönetim Aracı (SVN, CVS, GIT, Mercurial, TFS, vb.) kullanmıs olmak,
c) İliskisel veri tabanları ile uygulama gelistirmis olmak,
ç) LINQ ile yazılım gelistirmis olmak,
d) Visual Studio kullanımında deneyimli olmak,
e) .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) Web Forms ve MVC ile daha önce uygulama gelistirmis olmak,
f) Entity Framework konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM)
çerçeveleri ve Tasarım Sablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, gelistirme ve alt yapının teknolojik gelismelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
h) Genis ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama gelistirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında uygulama gelistirmis olmak,
ı) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hâkim olmak,
i) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, CVS vb.) kullanmıs olmak,
j) Sharepoint Portal 2010 ve üstü ürün ailesi konusunda en az 1 (bir) yıl çalısmıs olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak,
k) Sharepoint Performance Point Servisleri konfigürasyonu ve Dashboard Designer deneyim ve bilgi sahibi olmak,
l) Microsoft Silverlight veya Adobe Flash AS3 konusunda deneyim sahibi olmak,
m) Adobe Photoshop konusunda deneyim sahibi olmak,
n) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
7. Kıdemli Yazılım Proje Yöneticisi (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 4 Katı)
a) PMP (Project Management Professional) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından herhangi birine sahip olduğunu belgelemek,
c) En az 5 (bes) yıl yazılım proje yöneticisi olarak is tecrübesine sahip olmus olmak,bu sürenin en az 1 (bir) yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalısmıs olduğunu belgelemek,
Tercihen:
a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 5 (bes) yıl deneyim sahibi olmak,
b) Unix, Solaris, Linux isletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
c) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak,
ç) Yazılım süreçleri ve yasam döngüleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Sistem mimari yapıları ve dizayn patern konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Network mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve teknik sartname konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Proje Planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol asamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
ğ) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
8. Yazılım Proje Yöneticisi (2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 3 Katı)
a) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almıs olduğunu belgelemek,
b) En az 5 (bes) yıl yazılım proje yöneticisi olarak is tecrübesine sahip olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Java teknolojileri konusunda (JEE, EJB 3.x, JAAS, JPA-2, vb.) en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,
b) Unix, Solaris, Linux İsletim sistemleri konusunda deneyimli olmak,
c) Orta katman mimari konularında (BPMS, ESB, vb.) tecrübe sahibi olmak.
ç) Yazılım süreçleri ve yasam döngüleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
d) Açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
e) Sistem mimari yapıları ve dizayn patern konusunda tecrübe sahibi olmak.
f) Network mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve teknik sartname konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol asamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
ğ) Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,
h) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerinin kuvvetli olması analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
9. Kıdemli Ağ (Network) Yönetim Uzmanı (2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 3 Katı)
a) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) Certified Ethical Hacker (CEH), Cisco Certified Internet work Expert (CCIE), Cisco Cloud Security Professional (CCSP), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) sertifikalarından herhangi birine sahip olduğunu belgelemek,
c) En az 2000 kullanıcılı bir kurum veya kurulusun ağ kurulumunu yaptığını veya yönetmis olduğunu belgelemek,
ç) Bilisim sistemleri alanında en az 5 (bes) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.

Tercihen:
a) SRM (Site Recovery Manager), Multi Protocol Label Switching (MPLS), Virtual Private Network(VPN),
Simple Network Management Protocol (SNMP) hakkında bilgi sahibi olmak,
b) Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde çalısmıs olduğunu belgelemek,
c) Secure Sockets Layer(SSL), PublicKeyInfrastructure (PKI), Intrusion Detection System (IDS), Intrusion
Prevention System(IPS), Antivirüs, Antispam, Firewall ve içerik filtreleme hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Juniper omurga anahtar (backbone), kenar anahtarların (switch)kurulumu, yönetimi ile JUNOS
Space yazılımını yönetmede bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
d) Cisco ASR 1000 ve Cisco ISR serisi yönlendiriciler (router) konusunda bilgi ve tecrübeye sahip
olmak,
e) Solarwinds, MRTG, WhatsUp, CiscoWorks 2000, RRD Tool, Snort, Cacti, Netbrainvb. network
yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif network ortamında etkin bir sekilde
kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyime sahip olmak,
f) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCP dump, Netcatvb.) yazılımlar
konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,
g) IEEE802.1x standardını yapabilecek, en az 5000 kullanıcılı projede gerçeklestirebilecek bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ğ) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip
olmak.
10. Kıdemli BS Güvenlik Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin
3 Katı)
a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
c) Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System(IPS), Web Application Firewall (WAF), Antivirüs, URL
filtering ve Veri Sızıntısı Engelleme vb.) konusunda en az 5 (bes) yıl çalısmıs olduğunu belgelemek,
ç) Bilisim sistemleri alanında en az 5 (bes) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek.
8
Tercihen:
a) Sanallastırma teknolojileri (VMWare,HyperV, sanal sase vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) CEH (Certified Ethical Hacker) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarına
sahip olduğunu belgelemek,
c) Merkezî iz kaydı (log) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Security Operation Center (SOC) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Distributed Denial Of Service Attack (DDOS), Sızma (Penetration) Testi, Zafiyet Tarama
Sistemleri ve sifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) İsletim sistemleri (Windows, Linux) konusunda bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
g) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip
olmak.
11. Kıdemli Microsoft Sistem Yönetim Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözlesme Ücretinin 4 Katı)
a) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Enterprise Devices and Apps sertifikasına sahip
olduğunu belgelemek,
b) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
c) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
ç) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Messaging sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
d) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Communication sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
e) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) SharePoint sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
f) En az 1000 kullanıcılı Microsoft Active Directory yönetim sisteminde sistem yöneticisi olarak en az
5 (bes) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
g) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log
inceleme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
ğ) Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemler ile SCCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum
konfigürasyon ve sorun giderme konularında 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
h) Microsoft Exchange Server ile Microsoft SQL Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme
konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
ı) Microsoft Hyper-V veya VMware sanallastırma platformları ile fiziksel ve sanal sunucu cluster
yapılandırma ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
i) Veri depolama sistemleri, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda bir kurumda veri
depolama sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

j) Bilisim sistemleri alanında en az 5 (bes) yıl tecrübesine sahip olmus olmak, bu sürenin en az 1 (bir)
yılını kurumsal projelerde ekip/takım liderli olarak çalısmıs olduğunu belgelemek,
Tercihen:
a) En az bir is sürekliliği projesinde görev yapmıs olduğunu belgelemek,
b) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip
olmak.
12. Kıdemli Linux Sistem Yönetim Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme
Ücretinin 3 Katı)
a) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE)
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) En az 2.000 iç kullanıcılı, en az 20 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir
sistemde LINUX isletim sistemleri yönetiminde en az 3 (üç) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
c) VMware sanallastırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda en az 2 (iki) yıl
çalısmıs olduğunu belgelemek,
ç) Bilisim sistemleri alanında en az 5 (bes) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
Tercihen:
a) IBM Certified System Administrator – Web Sphere Application Server ve Network Deployment
sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) REDHAT isletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli
olmak,
c) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area
Network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
ç) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) WEB sunucu (APACHE veya IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
e) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip
olmak.
13. Kripto İsletme Uzmanı (1 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 2 Katı)
a) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional
(CCSP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) Microsoft Windows Server 2008 üzeri ve/veya açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) isletim sistemleri
konularında sertifikalı eğitim almıs olduğunu belgelemek,
c) Kripto cihazları, bilgi sistemleri güvenliği ve elektronik gömülü sistemler konusunda en az 3 (üç) yıllık
is tecrübesi olduğunu belgelemek.
Tercihen:
a) Kripto Güvenlik Belgesine sahip olmak,

b) TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde kripto konularında çalısmıs olmak,
c) Temel Kriptoloji Eğitimi (KSM.UYG.05) Belgesine sahip olmak,
ç) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
14. Siber Güvenlik Uzmanı (2 Personel – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözlesme Ücretinin 3 Katı)
a) Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
b) GIAC Penetration Tester(GPEN) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
c) Antivirüs, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 5 (bes) yıl çalıstığını belgelemek.
Tercihen:
a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olduğunu
belgelemek,
b) Açık Örün Uygulama Güvenlik Projesi (Open Web Application Security Project-OWASP) araçları ve
metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
c) ISO 27001 denetçi sertifikasına sahip olmak,
ç) Java, .Net, Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) isletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri
düzeyde bilgi sahibi olmak,
e) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) konularında bilgi sahibi olmak,
f) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Yerel Alan Ağı (LAN), Genis Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) Merkezî iz kaydı (log) yönetimi ve analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,
i) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çesitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi
sahibi olmak,
j) Yazılı ve sözlü iletisim becerilerine, analitik düsünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER – BASVURU SEKLİ – YERİ – TARİHİ
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine basvurabileceklerdir. Basvurular,
06.12.2016-20.12.2016 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinde bulunan “Sözlesmeli Bilisim
Personeli Basvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıstırılmak ve imzalanmak
suretiyle istenilen belgelerle birlikte, en geç 20.12.2016 tarihi saat 17:00’a kadar Millî Savunma
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne (Yahya Galip Cad. Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim
edilmek suretiyle yapılacaktır.
a) Fotoğraflı Basvuru formu ve 3 fotoğraf,

b) Lisans diploması veya okul çıkıs belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
ç) Son altı ay içinde alınmıs Adli Sicil Belgesi,
d) Detaylı Özgeçmis,
e) GENEL SARTLAR (NİTELİKLER) baslığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilisim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

f) GENEL SARTLAR (NİTELİKLER) baslığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
g) Her bir pozisyon için ÖZEL SARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmıs olmalıdır),
ğ) 2015 veya 2016 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmis [70] kabul edilecektir.),
h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Basvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel sartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmisi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına iliskin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan baslanarak her bir unvan için dört katı (4) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.msb.gov.tr sitesinde 03.01.2017 tarihinde ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi 27.01.2017 tarihinde www.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Basvuru sartlarını tasımadığı anlasılan ve bu suretle islemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Millî Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun bos kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

IV. SINAV KONULARI, TARİHİ VE YERİ
Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel sartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilisim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen sartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir. Yazılı sınav 10.01.2017 tarihinde Pazartesi günü saat:10:00’da, MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığı (Emniyet Mah. Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA Tel.No:0312
2157600) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav 01-03.02.2017 ile 06-10.02.2017 tarihlerinde MSB Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığı (Emniyet Mah. Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA Tel.No:0312 2157600)
adresinde yapılacaktır. Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı değisiklik yapma
hakkına sahip olduğundan adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.

V. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda basarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı/sözlü sınavda alınan puan üzerinden adayların, Sözlesmeli Bilisim Personeli Giris Sınavı basarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar basarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözlesme yapılacaktır. Asil adaylardan hakkından feragat etmis sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan ise baslama islemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLESME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözlesme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözlesme ücretinin ÖZEL SARTLAR baslığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözlesme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemis ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme sartlarını tasımadıkları halde sınava girip basarılı olan adaylarla sözlesme yapılmayacaktır. Sözlesme imzalandıktan sonra, ise alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin tasınmadığının anlasılması halinde ise sözlesme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki islem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ